مقالات PHP

تفاوت سایت های داینامیک و استایتک (جلسه اول)

تفاوت سایت های داینامیک و استایتک (جلسه اول)

اول یک سری کلیات رو مطرح کنم تا اگر احیاناً، بعضی از بازدیدکنندگان، هیچ ذهنیتی نداشتند، کمی با مباحث آشنا شوند و مشخص شود که قرار است چه مواردی آورده شود. بعضی قسمت‌ها اگر در مورد موضوع خاصی توضیح اضافی داده نشده، بدانید که ...

PHP ادامه مطلب