برچسب string

آموزش PHP جلسه 14: معرفی عملگرها (قسمت اول)

آموزش PHP جلسه 14: معرفی عملگرها (قسمت اول)

طی جلسات قبلی، در مورد متغیرها و انواع آنها تا حد مناسبی، صحبت کردیم. اما جلسه ی تکمیلی برای بحث متغیرها و همچنین معرفی ثابت ها(Constants) را بعد از جلسه ی توابع، ادامه خواهیم داد. ولی در این بخش، قرار است عملگرهای زبان PHP را ...

PHP ادامه مطلب
آموزش PHP جلسه 13: تبدیل Type داده ها به یکدیگر (Casting)

آموزش PHP جلسه 13: تبدیل Type داده ها به یکدیگر (Casting)

در جلسات قبل متغیرها را توضیح دادیم و گفتیم متغیرها در PHP بطور اتوماتیک و با توجه به مقدارش، نوع میپذیرد.در جلسه 10، گفتیم PHP جزو زبان های Loosely Typed میباشد و نیازی نیست نوع متغیر را مشخص کنیم. نوع متغیرها، از ...

PHP ادامه مطلب
آموزش PHP جلسه 11: بررسی قواعد دستوری String (بصورت جامع)

آموزش PHP جلسه 11: بررسی قواعد دستوری String (بصورت جامع)

در قسمت قبل از آموزش، در مورد نوع string صحبت کردیم.حالا در این جلسه، کمی به جزئیات آن بپردازیم. در PHP 7، برای طول یک string روی سیستم عامل 64 بیتی، محدودیتی در نظر گرفته نشده است. اما در سیستم عامل 32 بیتی ...

PHP ادامه مطلب
آموزش PHP جلسه دهم: معرفی انواع داده ها در زبان PHP

آموزش PHP جلسه دهم: معرفی انواع داده ها در زبان PHP

داده ها در زبان های برنامه نویسی، انواع مختلفی دارند، مثل نوع رشته ای، عددی، ...در زبانی مانند C، وقتی میخواهید یک متغیر از نوع عدد صحیح(Integer) تعریف کنید، دستور int a; را مینویسید. (چون قراره، داده ی عددی داخلش بریزید.)

PHP ادامه مطلب