برچسب reference

آموزش PHP جلسه نهم: تعریف متغیرها در PHP

آموزش PHP جلسه نهم: تعریف متغیرها در PHP

متغیرها برای ذخیره کردن اطلاعاتی مانند رشته، متن، عدد و ... استفاده میشوند. به مثال ریاضی زیر توجه کنید: a = 1 b = 2 c = a + b در مثال بالا، سه متغیر تعریف شده که هرکدام مقداری را در خود نگه میدارد.متغیر a ...

PHP ادامه مطلب