برچسب opcode

آموزش PHP جلسه 16: معرفی عملگرها (قسمت سوم)

آموزش PHP جلسه 16: معرفی عملگرها (قسمت سوم)

این آموزش، جلسه ی سومی هست که میخواهیم در مورد عملگرهای زبان PHP صحبت کنیم.شاید تا قبل از این جلسات، تصور نمیکردید که بحث عملگرها در زبان PHP، این همه جزئیات داشته باشد.در دو جلسه ی قبلی عملگرهای ریاضی، انتساب، رشته، مقایسه ...

PHP ادامه مطلب