برچسب multi-dimensional

آموزش PHP جلسه 12: بررسی قواعد دستوری آرایه ها (بصورت جامع)

آموزش PHP جلسه 12: بررسی قواعد دستوری آرایه ها (بصورت جامع)

در جلسه ی دهم، آرایه ها را بصورت مقدماتی، معرفی کردیم.در این جلسه، قصد داریم تا جزئیات آن را بررسی کنیم. به کمک آرایه میتوان، چندین مقدار را در یک متغیر، ذخیره کرد.با استفاده از کلمه ی کلیدی array() میتوان یک ...

PHP ادامه مطلب