برچسب data-type

آموزش PHP جلسه 12: بررسی قواعد دستوری آرایه ها (بصورت جامع)

آموزش PHP جلسه 12: بررسی قواعد دستوری آرایه ها (بصورت جامع)

در جلسه ی دهم، آرایه ها را بصورت مقدماتی، معرفی کردیم.در این جلسه، قصد داریم تا جزئیات آن را بررسی کنیم. به کمک آرایه میتوان، چندین مقدار را در یک متغیر، ذخیره کرد.با استفاده از کلمه ی کلیدی array() میتوان یک ...

PHP ادامه مطلب
آموزش PHP جلسه 11: بررسی قواعد دستوری String (بصورت جامع)

آموزش PHP جلسه 11: بررسی قواعد دستوری String (بصورت جامع)

در قسمت قبل از آموزش، در مورد نوع string صحبت کردیم.حالا در این جلسه، کمی به جزئیات آن بپردازیم. در PHP 7، برای طول یک string روی سیستم عامل 64 بیتی، محدودیتی در نظر گرفته نشده است. اما در سیستم عامل 32 بیتی ...

PHP ادامه مطلب