برچسب binary

آموزش PHP جلسه 15: معرفی عملگرها (قسمت دوم)

آموزش PHP جلسه 15: معرفی عملگرها (قسمت دوم)

در جلسه ی قبل، در مورد عملگرهای ریاضی، انتساب و مقایسه ای صحبت کردیم و برای هر کدام مثال های متنوعی آوردیم تا با جزئیات این عملگرها آشنا شوید.در این جلسه میخواهیم مابقی عملگرهای PHP را معرفی کنیم. عملگر کنترل خطا: (Error Control ...

PHP ادامه مطلب