برچسب array

آموزش PHP جلسه 13: تبدیل Type داده ها به یکدیگر (Casting)

آموزش PHP جلسه 13: تبدیل Type داده ها به یکدیگر (Casting)

در جلسات قبل متغیرها را توضیح دادیم و گفتیم متغیرها در PHP بطور اتوماتیک و با توجه به مقدارش، نوع میپذیرد.در جلسه 10، گفتیم PHP جزو زبان های Loosely Typed میباشد و نیازی نیست نوع متغیر را مشخص کنیم. نوع متغیرها، از ...

PHP ادامه مطلب
آموزش PHP جلسه 12: بررسی قواعد دستوری آرایه ها (بصورت جامع)

آموزش PHP جلسه 12: بررسی قواعد دستوری آرایه ها (بصورت جامع)

در جلسه ی دهم، آرایه ها را بصورت مقدماتی، معرفی کردیم.در این جلسه، قصد داریم تا جزئیات آن را بررسی کنیم. به کمک آرایه میتوان، چندین مقدار را در یک متغیر، ذخیره کرد.با استفاده از کلمه ی کلیدی array() میتوان یک ...

PHP ادامه مطلب
آموزش PHP جلسه دهم: معرفی انواع داده ها در زبان PHP

آموزش PHP جلسه دهم: معرفی انواع داده ها در زبان PHP

داده ها در زبان های برنامه نویسی، انواع مختلفی دارند، مثل نوع رشته ای، عددی، ...در زبانی مانند C، وقتی میخواهید یک متغیر از نوع عدد صحیح(Integer) تعریف کنید، دستور int a; را مینویسید. (چون قراره، داده ی عددی داخلش بریزید.)

PHP ادامه مطلب